NOVICE

Objavili smo nov raziskovalni članek

Pregled stanja kakovosti programske opreme v zdravstvu in metod za zagotavljanje le-te.

Raziskovalci Semantike smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in FERI objavili nov raziskovalni članek, ki obsega pregled stanja kakovosti programske opreme v zdravstvu in metod za zagotavljanje le-te. Članek je prosto dostopen na naslednji povezavi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20552076221109055.