NOVICE

Objavili smo nov raziskovalni članek

Nedavno smo objavili nov raziskovalni članek, ki pokriva uporabo agilnega razvoja v digitalnih zdravstvenih sistemih.

Semantika še naprej veliko vlaga v raziskave in razvoj ter rezultate svojega delovanja, kadar je mogoče, posreduje širši znanstveni javnosti. Kot del naših raziskovalnih pobud na področju digitalnega zdravja, smo nedavno objavili nov raziskovalni članek, ki pokriva uporabo agilnega razvoja v digitalnih zdravstvenih sistemih. Članek je objavljen v okviru politike odprtega dostopa in je v celoti na voljo na povezavi: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.899874/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Public_Health&id=899874.