NOVICE

Borzen o našem evropskem projektu PAKT

Pri projektu PAKTsodeluje več priznanih slovenskih podjetij.

Borzen, operater trga z elektriko, je v projektu Pametne naprave, modeli in platforme v aktivnem omrežju (v nadaljevanju: PAKT), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sodelovanju s partnerji v projektu vzpostavil demonstracijsko agregacijsko trgovalno platformo, prek katere se lahko povezujejo ponudniki prožnosti (t. i. fleksibilnosti) v obliki prilagodljivega odjema in udeleženci trga, ki to prožnost potrebujejo.