PROJECTS

Sodelujemo v projektu PAKT

Skupaj s partnerji sodelujemo v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju

Semantika trenutno skupaj še z desetimi partnerji sodeluje v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (PAKT), ki poteka vse do 30. 4. 2020. Namen projekta: 1 Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« 2 Testiranje oziroma demonstracija v okviru pilotno/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju. Ključni cilji operacije: 1.      Cilj: Virtualni rezervoarji energije v procesih. Opis: Zajeti energetsko fleksibilnost iz virtualnih rezervoarjev v procesih pri vključenih industrijskih odjemalcih brez škodljivega vpliva na poslovni proces.  2.      Cilj: Agregacijsko trgovalna platforma. Opis: Vzpostaviti agregacijsko trgovalno platforma za deležnike v verigi dobave in uporabe električne energije, ki je namenjena vsem deležnikom trga. 3.      Cilj: Povezovanje števca v sistem trgovanja z energijo. Opis: Števec AM550 opremiti z dodatnim vgrajenim komunikacijskim modulom za povezovanje na sistem trgovanja z energijo. 4.      Cilj: Razviti platformo za izdelavo števca električne energije, skladnega s standardom IEC61850. Opis: Razvili bomo platformo za naslednjo generacijo digitalnih števcev električne energije. 5.      Cilj: Izdelava NB-LTE komunikacijskega modula. Opis: Razvit in verificiran komunikacijski modul s tehnologijo NB-LTE za AM550 števec. http://www.eu-skladi.si Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.